Prezentace
 
Vliv ekonomické recese na spotřebu a produkci zdrojů energie
     
Download
 
Zdrojové zajištění tepláren palivy, řešení v horizontu let 2020, 2030, 2040
     
Download
 
Vliv ekonomické krize na spotřebu energie a na energetické trhy
     
Download
 
Projekt "Energeticky nezávislý kraj"
     
Download
 
Současný a budoucí trh tuhých paliv v ČR (Uhlí, rudy, geologický průzkum č. 4/2011)
     
Download
 
Dopady ekonomické krize na sektor paliv a energetiky ČR (Energetika č. 1/2011)
     
Download
Energetická bezpečnost ČR a možnosti rozvoje energetického hospodářství v měnících se podmínkách
     
Download
 
Životnost výroben energie na tuhá paliva
     
Download
 
Pohled na budoucí vývoj instalovaného výkonu výroben energie a na faktory určující jejich životnost
     
Download