Profil společnosti VUPEK - ECONOMY

Společnost VUPEK-ECONOMY, spol. s r. o. byla založená 7. 10. 1991 sedmi společníky, dlouhodobými pracovníky bývalého státního podniku VUPEK, specializovaného na komplexní výzkum palivoenergetického komplexu ČR. Do Obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze byla společnost zapsána 9.12.1991.

Společnost se zabývá především poradenstvím v oblasti paliv energetiky a životního prostředí. Společnost má v současné době 5 zaměstnanců., jejími pracovníky jsou ekonomové a energetici. Spolupracuje s širším okruhem specialistů a odborných firem, se kterými podle potřeby vytváří různé účelově profilované týmy, pro řešení konkrétních úkolů a projektů, kterých za dobu své činnosti zpracovala více jak 600.

Tento pružný systém dovoluje pokrývat poměrně širokou problematiku, zahrnující podnikatelské poradenství pro podniky a společnosti v sektoru paliv a energetiky (racionalizace vnitropodnikového řízení, marketingové projekty, analýzy trhů, podklady pro podnikatelské záměry), strategické projekty a koncepce pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR i další státní orgány (analýzy vývoje energetického hospodářství, prognózy vývoje energetických sektorů, spolupráce na návrzích aktualizace Státní energetické koncepce), účast na řešení projektů státem podpořeného výzkumu vývoje (výzkum koncepce dlouhodobého rozvoje energetického hospodářství ČR, změn v energetických bilancích, procesů obnovy dožívajících elektráren, aktivace potenciálu úspor energie a podpora využití obnovitelných zdrojů energie).


Sídlo společnosti:

   Ovčáry u Dřís 133
   277 14