Obory činnosti
Podnikatelský sektor

Studie a expertízy dopadů nové legislativy EU na podnikání uhelných a energetických společností.

Státní orgány a instituce

Studie a analýzy spojené s naplňováním priorit a cílů Státní energetické kon- cepce (SEK).