Historie firmy

Společnost VUPEK-ECONOMY, spol. s r. o. byla založená 7. 10. 1991 sedmi společníky, dlouhodobými pracovníky bývalého státního podniku VUPEK, specializovaného na komplexní výzkum palivoenergetického komplexu ČR. Do Obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze byla společnost zapsána 9.12.1991.

Do konce roku 2018 se společnost zabývala především poradenstvím v oblasti paliv energetiky a životního prostředí. Spolupracovala se širším okruhem specialistů a odborných firem, se kterými podle potřeby vytvářela různé účelově profilované týmy, pro řešení konkrétních úkolů a projektů, kterých do konce roku 2018 zpracovala více jak 600.

Tento pružný systém povoloval pokrývat poměrně širokou problematiku, zahrnující podnikatelské poradenství pro podniky a společnosti v sektoru paliv a energetiky (racionalizace vnitropodnikového řízení, marketingové projekty, analýzy trhů, podklady pro podnikatelské záměry), strategické projekty a koncepce pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR i další státní orgány (analýzy vývoje energetického hospodářství, prognózy vývoje energetických sektorů, spolupráce na návrzích aktualizace Státní energetické koncepce), účast na řešení projektů státem podpořeného výzkumu vývoje (výzkum koncepce dlouhodobého rozvoje energetického hospodářství ČR, změn v energetických bilancích, procesů obnovy dožívajících elektráren, aktivace potenciálu úspor energie a podpora využití obnovitelných zdrojů energie).

Během let 1991 – 2018 se činnost společnosti zaměřovala na:

a) v oblasti prací pro podnikatelský sektor:

Na studie a expertízy dopadů nové legislativy EU na energetické hospodářství (např. očekávané vlivy implementace energeticko-klimatického balíčku, dopady novely Energetického zákona a návrhu nového Zákona o ochraně ovzduší, dopady připravovaných změn v systému obchodování s emisními povolenkami na spotřebu forem energie a na podnikání v palivech a v energetice). Průběžně byly analyzovány dopady ekonomické krize na trhy forem energie a na ekonomiku energetických společností.

b ) v oblasti prací pro státní orgány a instituce:

Na studie a analýzy spojené s naplňováním priorit a cílů stávající Státní energetické koncepce (SEK), na přípravné práce k aktualizaci SEK.

c ) v oblasti výzkumu a vývoje:

na práce na projektech VaV „Udržitelný rozvoj energetiky“ (byl řešen v letech 2007–2010) a „Spolehlivý a bezpečný jaderný zdroj nové generace pro energetiku ČR“. 

Od roku 2019 se společnost z důvodů změny vlastnických vztahů specializuje na lesnický inženýring.

Sídlo

OVČÁRY U DŘÍS 133
PSČ: 277 14
IČ:430 057 64
DIČ:CZ430 057 64
ID Datové schránky: qq8bezd

 

Korespondenční adresa

Deštná u Dubé 42
PSČ: 472 01 Doksy

 

+ 420 607 851 462

Kontaktní formulář